Буриад улсын болон Монгол улсын харилцаанд өнгөрсөн долоо хоногт гарсан үйл явдлыг «эргэлт» гэж нэрлэж болно. Буриад улсын болон монголын Сэлэнгэ аймгийн хооронд 12 сая рублийн гэрээ энэ сарын 21-нд байгуулав. Монголын болон буриадын хооронд албан есны гэрээ байгуулж, тохиролцож ирсэн олон жилүүдэд энэ удаагийн гэрээг сангийн үүднээс анх удаа хангасныг монголын тал тэмдэглэв.

<сонсох>