Рубль долларын ханш суларсан нөхцөлд бүс нутгийн нөөцлэх валют болох бас нэг боломжтой болов. «Газпром» оросын түүхий эдийн зонхилох биржүүдтэй хамт шатдаг хийн тооцолт рублиар хийхэд бэлэн байна. Эд хөрөнгөөрөө дэлхийд гуравт орж буй компании доллар сүүлийн арван жилд хамгийн их хэмжээгээр унасан нөхцөлд энэ тухай мэдэгдэжээ. Долларын ханш үргэлж унаж байгаа нь «Газпром»-ын урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг саатуулав. Рубль бол хайгуулын ажил болон шинэ орд газрыг эзэмших, ашиглалтад оруулах үеэр тооцоолт хийх гол хэрэгсэл юм. Иймээс «Газпром» доллараар тооцоолт хийхээ больж рубльд шилжих боломжож одоо дүн шинжэлгээ хийж байна.

<сонсох>