Түвдэд болсон хэрэг явдал сүүлийн үед хэвлэл мэдээллийн агентлауудын зонхилох сэдэв болов. Дэлхийн хамтын нийгэмлэг Түвдийн байдлын даамжралыг сэтгэл түгшин ажиглаж байна.Янз бүрийн шашинтан, түүний дотор буудын шашинтнууд нутаг дэвсгэрт нь энх тайван зэрэгцэн оршиж буй Орос улс Түвдийн байдлыг анхаарахгүй байж чадахгүй. Эмгэнэлт байдал хэвийн болж, бүс нутагт ёс журам ахин тогтооно гэдэгт оросын шажинтнууд найдаж байна. 
 

<сонсох>