Энэ байр сууурь ерөнхийлөгч Жорж Бушийн Пентагонд америкийн цэрэг Иракт орсноос хойш таван жил өнгөрөхийн өмнөхөн хэлэх үгэнд агуулагджээ. Иракийн дайнд АНУ хүн, санхүүгийн их хохирол хүлээсэн ч сансандаа хүрнэ. Манай орон дайнд ялалт байгуулж чадна, чадах ч ёстой гэж ерөнхийлөгч Буш үзэж байна.

<сонсох>