Тусгаар улсуудын хамтын нөхөөрлөлийн гишүүдийн эдийн засгийн хөгжиж байгаа нь Евразийн орон зайд эдийн засгийн хамтын ажиллагаанаас интеграцийн гүн үйл явцад шилжин орох нөхцөл бий болгосон гэж ТУХН- ийн интеграцийн асуудлаар оросын парламентын дээд танхимд хийсэн сонсголд оролцогчид үзэж байна…

 <сонсох>