Foto http://www.domachevo.comТэнд 2008 оны 8-р сарын 1-нд Нар бүрэн хиртэх одон орны хосгүй үзэгдлийг өөр газраас илүү тод хараж болно. Бараг 250 км өргөн нар хиртэх бүс Ямал хойг, Баруун Сибирь, Алтай зэрэг оросын нутгийг хамрах юм.

<сонсох>