"Знание -сила" буюу "«Мэдлэг бол хүч чадал мөн»гэдэг сэтгүүл ЗХУ-д хэвлэгдэн гарч байсан. Ард олныг ийн хүч чадалтай болгох нийгэмлэг ч ажиллаж байлаа. Монгол улсад бараг хагас зуун жилийн тэртээ ийн нийгэмлэг бас байгуулсан юм. Манай сурвалжлагч Александр Жуков Монголын эрдэм дэлгэрүүлэх  нийгэмлэгийн тухай ярихийг нийгмийн дарга С.Хаш-Эрдэнээс хүсэв. Манай зочин нийгэм судлалын доктор, Олон улсын «Знание» холбооны зөвлөлийн гишүүн, Кемеровын Улсын Их Сургуулийн Монгол дахь салбарын захирал, Чингис хааны дэлхийн академийн академич гэдгийг нэмж  хэлье.

<сонсох>