Foto http://www.x-team.ruЭрхүү хотын «Байгалийн нүүдэлчид клубын гишүүд монголын Хөвсгөл нуурар өвлийн автомашины аялал зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Манай тусгай сурвалжлагч Ольга Павлович «Байгалийн нүүдэлчид» клубын удирдах гишүүн Елена Веселкинагаас авто аялын тухай, тус клубын үйл ажиллагааны талаар ярихыг хүссэн юм.

 

<сонсох>