Фронтод байлдаж, Дэлхийн 2-р дайны явцад гитлерийн Германыг ялах ялалтыг ойртуулсан армии флотын ахмадууд ба өнөө үеийн цэргийнхний төлөөлөгчид улс даяр явагдаж буй баярын арга хэмжээнүүдэд оролцож байна. Эх орноо болон оросын хүн амын амгалан тайван аюулгүй байдлыг хамгаалахыг өнөө үеийнхэнд даалгасан.

<сонсох>