ОХУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшэгчид радио телевизээр улс төрийн санал шүүмжлэл мэтгэлцээнийг 2-р сарын 4-нээс явуулж эхлэв.Түүнээс гадна нэр дэвшэгчдийн ухуулгын дүрс бичлэгийг хэвлэл мэдээллийн цахим хэрэгслээр үзүүлнэ.Сонгууль 3-р сарын 2-нд болно.

<сонсох>