Foto: http://www.vn.ruТухайн үед зуух орос хүний хувьд нэн чухал байсан. Зуух халуун жин, хоол хийх хэрэгсэл, гэрийн эмч бүр цаг уурын өртөө байсан. Түүнчлэн халуун усанд орох газар ч  болж байлаа. Эдүгээ орос зуух ховордсон сонин зүйл болжээ. Түүнийг хий хэрэглэхгүй сууринд ашиглаж байна. Цөөнхөн хүн зуух хийж чадна…

<сонсох>