Түүнчлэн айлчлалын дүнгээр эрчим хүчний хүрээнд чухал чухал хэлэлцээрт  гарын үсэг зурна.  Оросын удирдагчийг Софид элэгсэг дотно хүлээж авах нь дамжиггүй. Оросын  жилийг Болгарыг туркийн ноёрхолоос чөлөөлснийг 130 жилийн ойд зориулж зохион явуулна. 1878 оны 3-р сарын 3-нд Сан-Стефаны найрамдах гэрээнд гарын үсэг зурснаар орос-туркийн дайн дууссан билээ. Энэ гэрээ Болгар  улс сэргэн босгох эхлэл болсон…

<сонсох>