Орос Улсыг дэлхийн дахинд их нээлттэй сонирхолтой болгосон нь түүний гол дүн юм. Иймээс энэ онд хэрэгжүүлж эхэлсэн төслүүдийг цаашид хэрэгжуулнэ. Оросын соёлыг дэлхийд ахиулах шинэ шинэ чиг баримжааг тодорхойлов. Бараг 1000 арга хэмжээ бүхий Орос хэлний жилийн хөтөлбөр 80 улсыг хамрав. Оросын соёл, утга зохиол, түүхийн наадам, орос хэлний багш  нарын чуулга уулзалт бага хурал, оюутан сурагчдын олимпиад тэмцээн олон хуний анхаарлыг орос хэлэнд хандуулж, орос хэл сурахад зориг жуулав…

<сонсох>