Зөвлөлтөөс хойшхи орон зайд байгуулсан шинэ байгууллага хамтын нөхөрлөлийн орнуудын хэлхээ холбоог бэхжүүлэх зорилготой. Хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагааны сан олон улсын нэр хүндтэй байгуллага юуны түрүүнд ЮНЭСКО-гийн зарчмыг үндэслэсэн. Сан боловсрол, ШУ, соёл зам харилцааны салбарт хэлхээ холбоог хөгжүүлэх гол зорилготой бөгөөд Орос, Армени, Белорус, Казахстан, Киргиз, Таджикистан, Узбекистан, зэрэг долоон орныг нэгтгэсэн юм…

<сонсох>