Foto  http://www.rureferat.ruӨвөрбайгалийн улсын хүмүүнлэг-сурган хүмүүжүүлэх их сургуулийн хэл бичгийн факультетын Дорно дахин судлалын салбар өнгөрсөн жил байгуулагдсан юм. Тус их сургуулийн Монгол судлалын танхимын зүүн хойд Азийн олон улс судлалын шинжлэх ухааны төвийн шинжээч, доцент, тус их сургуулийн дэргэдэх монгол соёлын төвийн захирал, монгол хэлний багш Жанчивын Амгалан ажилладаг байна. Манай сурвалжлагч Ольга Иванова монгол хэл зааж байгаа тухайгаа ярихыг хүссэн юм.

<сонсох>