Орос-монголын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хэгжүүлэх асуудлархи үйлдвэр худалдааны бүлгийнхний форум Улаанбаатарт болж дууслаа.ОХУ-ын хөдө аж ахуйн сайд, ерөнхийлөгчийн худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын салбарт хамтран ажиллах асуудал эрхлэсэн тусгай төлөөлөгч Алексей Гордеев оросын төлөөлөгчдийг тэргүүлэв. Тэрээр уулзалтын дүнг өндөр үнэллээ. Форум хоер талын эдийн засгийн харилцааг хөгжүүлэх жинхэнэ ахиц дэвшил гаргасан гэж Алексей Гордеев үзэж байна. Манай тоймч Валерий Митрофановын тайлбарыг сонсоно уу.Орос-монголын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хэгжүүлэх асуудлархи үйлдвэр худалдааны бүлгийнхний форум Улаанбаатарт болж дууслаа.ОХУ-ын хөдө аж ахуйн сайд, ерөнхийлөгчийн худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын салбарт хамтран ажиллах асуудал эрхлэсэн тусгай төлөөлөгч Алексей Гордеев оросын төлөөлөгчдийг тэргүүлэв. Тэрээр уулзалтын дүнг өндөр үнэллээ. Форум хоер талын эдийн засгийн харилцааг хөгжүүлэх жинхэнэ ахиц дэвшил гаргасан гэж Алексей Гордеев үзэж байна. Манай тоймч Валерий Митрофановын тайлбарыг сонсоно уу.

<сонсох>