Бараа гүйлгээ 2007 оны эхний хагас жилд онгорсон оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 40 гаруй хувиар осон нэмэгдлээ. Орос-монголын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжуулвэл хоёр орны импорт- экспорт 2010 он гэхэд нийтдээ 1 тэрбум ам долларт хурнэ. Монгол Улсаас гадаадад нийлүүлэх бүтэгдэхүүндээ хяналт тавих нэмэлт арга хэмжээ 2007 оны 12-р сарын 1-ээс авахын ачаар хоёр орны худалдааны харилцаа чанарын хувьд сайжрана…

<сонсох>