Одогоос гадаадын сонсогчид мань ОХУ-ын санхүүгийн хянан шалгах гол байгууллагын ажлын тухай мэдээлэл шуурхай авах юм.Энэ баримт бичгийн дагуу «Оросын дуу хоолой» радио компании Хянан шалгах танхимаас авсан мэдээ баримтыг илүү өргөн ашиглах эрхтэй боллоо. Ийм хамтран ажиллах зарчим төсвийн хөрөнгийг оросын эдийн засгийн бүх салбарт болон нийгмийн хүрээнд хэрхэн зарцуулж байгааг янз бүрийн оршин суугчдад өгүүлэх боломж олгож байна.

 

<сонсох>