Эл асуудал улс орныхоо аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх  болон ОУ-ыг дэлхийн эдийн засагт интергацчлахтай нягт холбоотой юм. Сүүлийн үед тээврийн үйлчилгээ улам их шаардагдаж байна. Харин өнөөгийн дэд бүтэц үйлчилгээ бүрэн үзүүлж чадахгүй. Төрийн тэргүүн хэдэн тоо баримтыг дурдав…

<сонсох>