Тус хуралд оролцсон монголын төлөгчдийг нутаг буцахаас өмнө манай сурвалжлагч Монголын найрамдлын нийгэмлэгийн дэд ерөнхийлөгч Цогзолмаагаас ярилцлага авчээ.

<сонсох>

Монголын найрамдлын нийгэмлэгийн дэд ерөнхийлөгч Цогзолмаа яриалаа.