ОХУ түүний саналыг бүрэн дэмжиж байгаа бөгөөд НҮБ-ын үүрийг аль болохоор дээшлүүлэхийн төлөө тэмцэнэ гэж манай тоймч тэмдэглэн бичжээ. Энэ удаагиийн чуулганаар 160 орчим асуудлыг авч үзэж хэлэлцэнэ. Эдгээр нь өнөө үейн нэлээд хурц асуудал билээ. Тэдгэрийг НҮБ-ын хэлэлцэх хэргийн төлөвлөгөөнд оруулсан нь олон улсын энэ байгууллага чухал үүрэг гүйцэтгэж байгааг харуулсан…

<сонсох>