Орос улсад Мэдлэгийн өдрийг сургалтын шинэ жил эхлэдэг 9-р сарын 1-нд уламжлал ёсоор ёс төртэй тэмдэглэдэг ОХУ-ын боловсрол, шинжлэх ухааны орлогч сайд Юрий Сентюрин "Дэлхийн харьцах нь" хөтөлбөрт оролцож, радио сонсогчдын утас буюу Интернетээр тавьсан асуултад шууд хариуллаа…