Тува, Монголын хоорондын уламжлат эдийн засаг , төрөл төрөгсөд, соёлын хэлхээ холбооо хэзээ ч  бүрэн тасалдан зогсоогүй юм. Ялангуяа зөвлөлт засгийн жилүүдэд хоёр талын харилцаа  эрчимтэй хөгжив. Харин өнгөрсөн зууны 90-д онд нэлээд саатсан юм. Хэвийн түншлэлийн шинэ үе хэдэн жилийн өмнө эхэллээ. Кызылд ажиллаж эхлэсэн Монгол улсын консулын газрын үйл ажиллагаа Тува тэдийгүй  хөрш зэргэлдээ бүс нутгийг хамрасан юм.

 

<сонсох>