Эхлээд Сергей Лавровын өгүллэгийг  "Форин Афферс" сэтгүүлд нийтлэх гэж байсан. Гэвч сэтгүүлийн газраас тавьсан шаардлагыг биелүүлэхээс зохиогч татгалзсан учираас нийтлэж чадсангүй.  Прагматик үзэл,  эрүүл ухааны төлөө үзэл суртлаас татгалзсан ОХУ-ыг өнөөгийн нөхцөлд тогтоон барих зорилт юу вэ гэж өгүүллэгийн зохиогч Сергей Лавров асуужээ…

<сонсох>