Foto: http://www.moscowvision.ruПарист Эйфелийн цамхаг, Лондонд — Биг Бен, Москвад Кремлийн цогцолборын бүрэлдүүн хэсэг — Их Иваны гонхон тийм бэлэгдэл болсон. Энэ зун түүнийг сэлбэн шинэчлэж дууслаа. Хожим хүмүүс гонхоны талбар дээр гарч, нийслэлийн төвийн дүр төрхийг харах юм. Их Иваны гонхныг Кремлийн бараг төв дунд Иоанн Лествичникын жижиг сүм дээр XVI зууны дундуур босгосон юм. Иймээс ард олон түүнийг "Их Иван" хэмээн нэрлэжээ. Кремлийн 81 метр өндөр гонхон XIX зууны сүүлээр Аврагч Христосын сүм барьтал москвагийн хамгийн өндөр байгууламж байсан…

<сонсох>