Ерөнхийлөч зонхилох яамдын тэргүүн нарыг өчигдөр хүлээн авч уулзаж энэ тухай мэдэгдэв. Төрийн тэргүүн улсын 2008-2010 оны төсвийн тухай хуульд өнгөрсөн долоо хоногт гарын үсэг зурав. Энэ нь улс орны түүхэнд анх удаа батласан ОХУ-ын гурван жилийн төсөв юм. Урьд нь санхүүгийн гол баримт бичгийг нэг жилээр тооцоолж байсан…

<сонсох>