Оросын гүнзгий усанд ажиллах хоёр аппарат түүхэнд анх удаа өчигдөр Арктикийн гүн усанд нэвтэрч ёроолд буув. ОХУ-ын уснан дорхи эх газрын үргэлжлэлийн хил хязгаар тогтоохоор авсан мэдээллийг судлаж байна. Эдгээр хоёр багажийг оросын нутаг дэвсгэрийн хойд цэгээс хойно 75 км зайтай Хойд Мөсөн далайн ёроолд буулгав. Оросын хоёр багаж тусдаа ажиллаж бараг таван цагийн дотор 1311 метр гүнд хүрэв…

<сонсох>