Тэрээр Москвад хэвлэлийн бага хурал дээр хэлсэн үгэндээ АНУ-ын өнөөгийн захиргаа үүнийг ойлгохгүй байгааг харамсан тэмдэглэв.  Өөрийгөө ялагч хэмээн үзэж буй АНУ-ын байр суурь олон улсын байдлыг хүндрүүлсэн гэж Михаил Горбачёв үзэж байна. Энэ нь олон улсын өнөөгийн байдал хүнд түвэгтэй ээдрээтэй болсоны гол шалтгаан гэж ЗХУ-ын хуучин ерөнхийлөч үзэж байна…

<сонсох>