Олимпийн хууль 2014 оны өвлийн Олимпийг Сочид явуулах, бэлтгэх явцад гарах бүх асуудал, түвэг бэрхшээлийг харгалзаж үзэх юм. Засгийн газар хуулийн төслийг ирэх долоо хоногт, Төрийн Дум 9-р сарын дундуур  тус тус авч үзэж хэлэлцэнэ.  Энэ нь газрын хууль тогтоомжоос  аваад визийн албаны ажлыг зохион байгуулах хүртэл бүх  хожмын явдлыг харгалзан журамлах  баримт бичгүүдийн түр эмхэтгэл юм. ОХУ-ын Олимпийн хороо хуулий төслийг зохиж байна.

<сонсох>