Дэлхийг нөгөө талаас нь яаж танин мэдэх вэ? Бүх зүйлээс ангижирч их хоосон чанарт хүрч, буддын шажинтаны жинхэнэ замыг яаж туулах вэ? зэрэг асуудлыг энэ бага хуралд оролцогчид эргэцүүлэн бодов. Бага хурал Иволгины дацанд Пандита  Хамба лам Итигэловын ялзраагүй шарил байгаа сүмд боллоо.

 

<сонсох>