Конгрессын төлөөлөгчдийн танхимын сайшаасан хуулийн төсөл  үүнийг нотлон  харуулав. Энэ баримт бичигт заасан ёсоор америкийн цэргийг 2008 оны 4-р сарын нэгэн хүртэл гаргаж дуусах ёстой . Энэ нь Бүгд найрамдах намын засаг захиргааг цэргийн анги  нэгтгэлийг гаргаж  буцахад  хүргэх гэсэн  америкийн хууль тогтоогчдын 2 дахь оролдлого билээ. 5-р сард хийсэн анхны оролдлого үр дүнд хүрсэнгүй…

<сонсох>