Foto http://incident.news.specialsoft.ru2014 оны өвлийн Олимпийг хүлээж авах  оросын Сочи хот ойрын жилүүдэд Оросын технологийн хяналтын албааны анхаарал төвд байх болно.  Тус алба Олимпийн бэлтгэл бүс нутгийн хосгүй байгальд хохирол учруулахгүй байх болон барьж босгох спортын бүх барилга байгууламж төсөлд мэдэгдсэн экологи техникийн шаардлагад нийцэх асуудалд гойд анхаарал тавих юм.  Дээрх алба Сочид тусгай хэлтэсээ байгуулж байна.  Хэлтэс 2014-оны Олимпи гэхэд барьж байгуулах спортын бүх цогцолбор, байгууламж, зочид буудлын аюулгүй байдлыг ажиглах  зорилготой…

 

<сонсох>