АНУ — ын  Конгрессын  төлөөлөгчдийн  танхим  ОПЕК  маягийн  хий  нийлүүлчдийн нэгдэл байгуулж болшгүй гэсэн хуулийн төслийг батлав.  Хуулийн  төсөл  эрчим  хүчний  нөөцийн  зах  зээлд  америк  маягийн  журам  дэлхийн  зонхилох  хий  үйлдвэрлэгчдэд тулгаж хүлээлгэхийг  оролдсон  гэж  мэргэлжилтнууд   үзэж байна.  Аль ч тусгаар улс байгалийн нөөцөө худалдах  журмын  ассудлаар олон талт яриа  хэлцээ хийх эрхтэй. Америкийн хуулийн төсөл шатдаг хийн үйлдвэрлэгчдийн дээрх эрхийг хасаж байна.

<сонсох>