Ерөнхийлөгч  Владимир  Путин  зарлигаар  "Оросын ертөнц" сан байгуулав. Орос хэлийг сурталчилж, оросын соел урлагийн баялаг өв уламжлалыг хөгжүүлэн дэлгэрүүлэх нь энэ сангийн гол зорилт  мөн.  Дэлхийд  их  дэлгэрсэн, хамгийн сонирхолтой хэлний нэг болох орос хэлийг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг бат үндэстэй болгохыг шийдэж "Оросын ертөнц" сан байгуулав…

 

<сонсох>