Энэ санаачилгыг 2020 он гэхэд бүрэн хэрэгжүүлж болно гэж ерөнхий сайдын 1-р орлогч Сергей Иванов мэдэгдлээ. Сергей Иванов АНУ  болон  НАТО-гийн эвсэлтэй  хамтран  ПДХ  системийг байгуулах  москвагийн  санаачилгын  уг  чанарыг  хатуу  эрэмбэтэй тууштай  тайлбарлаж  байгаад  шинжээчид  анхаарал  тавьсан  бололтой. Орос улс бусад  улс  орныг оролцууулан  Европын төдийгүй  олон  улсын  ПДХ  системийг  байгуулахад  бэлэн  байна  гэж  Сергей  Иванов онцлон тэмдэглэв.

 

<сонсох>