Гватемалд гайхамшигт ялалт байгуулсаны дараа Сочид 2014 оны өвлийн Олимпийн наадмыг бэлтгэх шинэ үе эхэллээ. Cочид Олимпийн спортын бүх барилга байгууламжийг шинээр барих юм. Энэ хүчин зүйл Олимпийн нийслэл болохын төлөө тэмцэлд чухал  үүрэг   гүйцэтгэв.  Олон  улсын Олимпийн хорооны комиссын гишүүд хотод долоон жилийн турш сар бүр очиж олимпийн барилга байгууламжийг барих ажлын явцыг ажиглана…

<сонсох>