Орос улс эдийн засгийнхаа ойрын хэдэн арван жилийн хөгжлийн үндэс тавьж байна. Дээд зэргийн технологийн салбар өсөлтийн нэг ёсны зүтгүүр болох ёстой.Эдгээр салбарыг урамшуулахын тулд  Хөрөнгө оруулалтын фонд, Венчурын компани, Нанотехнологийн корпораци зэрэг тусгай механизмыг байгуулж байна.Эдийн засгийн шинэчлэлийг эрчимжүүлэх, эдийн засгийг тал бүрээр хөгжүүлэх зорилгоор дээрх фонд компанийг Орост байгуулж байна.

<сонсох>