ШХАБ түншүүдтэйгээ гадаад  харилцаа холбоо тогтоох шинэ системийг төлөвшүүлэх бодолтой байна. Ажиглагчийн статустай болон бусад улс орон, байгууллагатай харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх нь Бишкекэд болсон Орос, Хятад болон Төв Азийн дөрвөн орны ГХЯ -ны тэргүүн нарын хуралдааны гол сэдэв боллоо.Шинэ гишүүдийг элсүүлэх механизм ЕХ-д байхад ШХАБ-д тийм механизм байхгүй.Монгол улс, Энэтхэг,Пакистан, Иран улсууд байгуулагын ажиглагчийн статустай байгаа бөгөөд байдлаас харахад зарим нь стаусаа дээшлүүлэх бодолтой байна. ШХАБ-ын өргөжүүлэх хууль зүйн асуудлыг яаж шийдвэрлэх нь Бишкекэд 8-р сарын дундуур дээд хэмжээний уулзалтын дүнгээр тодроно.

<сонсох>