Оросын парламентын доод танхим — Төрийн Дум 2008-2010 оны Орос улсын гурван жилийн төсвийг батлав. Урт хугацааны төлөвлөтөд жилсэн нь улс орны эдийн засаг улам тогтвортой хөгжиж байгаагийн шинж тэмдэг гэж оросын парламентын гишүүд үзэж байна.Орчин цагин Оросын түүхэнд анх удаа санхүүгийн гол бармт бичгийг ойрын гурван жид тооцоолов.Сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн үзүүлэлт тогтвортой хөгжсөн явдал ийм алхам хийх  угтвар нөхцөл боллоо.

<сонсох>