Владимир Путин, Жорж Буш нар Кеннебанкпортод уулзах үеэрээ мэдэгдэл хийж цөмийн зэвсэгтэй зонхилох хоёр гүрэн улсын хамтрасан санаачилгыг томъёлсон юм. Түүийг хэрэгжүүлвэл Иран, БНАСАУ-ын цөмийн хөтөлбөрийн иргэн тойрны асуудал үгүй болно…

<сонсох>