Клубын ерөнхийлөгч Светлана Будашкаеватай манай сурвалжлагч Ольга Павлович ярилцлаа. Светланагийн хэлснийг одоо сонсно уу?..

<сонсох>