Хувьсах үйл явц нь Орос эвслийн хоорондын хамтын ажиллагаанаас ихээхэн шалтгаална гэж Оросын ГХЯ-ны тэргүүн Сергей Лавров Москвад болсон зөвлөлийн ойн хуралдаан дээр мэдэгдлээ…

<сонсох>