Манай оронд ийм хэдэн арван ферм ажиллаад байна. Гэвч туйлын чанадын хахир хүтэн амьсгалтай Хойд бүст дулаан орны сонин шувуу-тэмээн хяруул өсгөх нь хосгүй үзэгдэл билээ…

<сонсох>