Лалын радикал хүчний эмхлэн байгуулсан Палестины автономын засгийн газрын талаар өрнөдийн орнуудааас хяхан боох бодлого явуулсаны уршгаар ХАМАС радикал хөдөлгөөн Газын зурваст засгийн эрхийг хүчээр эзлэж Палестин үнэн чанартаа хагаран бутрав.Эдүүгээ өрнөдийнхөн ХАМАС хөдөлгөөнтэй бүх  харилцаа холбоо таслан зогсоосон Палестины удирдагч Махмуд Абаасыг дэмжиж байна.

   <сонсох>