Бус нутгуудийн мөргөлдөөн гарч байгаа өнөө  үед  АНУ зэвсэглээр хөөцөлдөх талаар тэргүүлж байна. Дэлхийн асуудал судладаг Стокгольм хот дахь хүрээлэнгийн  нийтлэгдсэн жил бүрийн илтгэлээс ийм дүгнэлт хийж болно. Дэлхийн гол улсуудын цэргийн зардлын 2006 оны төсөв "хүйтэн дайны" жилүүдийн төсөвөөс их байлаа. Зэвсэглэлээр хөцөөлдөх талааар АНУ тэргүүлж цэргийн зорилгоор 528 тэр бум доллор зарцуулсан нь бусад орны нийт уг зардлын бараг хагас нь юм.

<сонсох>