Тодохой өдөр хугацааг нэн даруй зарлаж мэдээлэх тухай ярихгүй байна гэж ОХУ-аас НҮБ- сугаа байнгын элч төлөөлөгч Виталий Чуркин Иракийн байдлыг хэлэлцсэн Аюулгүй Зөвлөлийн хуралдаан дээр мэдэгдлээ.Гэвч иракийн хүн ам улс оронд нь байгаа гадаадын цэргийг хэдийд гаргахыг мэдэх ёстой. 

<сонсох>