Орос улсын ерөөнхийлөгч Владимир Путин Германид " их наймын" дээд хэмжээний уулзалтын хүүрээнд Жорж Буштай уулзаад Европт ПДХ системийг байруулахтай холбогдсон асуудлын шийдвэрийг АНУ-д  санал болгов.Азербайжанд Оросын түрээслэж буй радиолокацийн станцийг хамтран ашиглахыг санаачилаа.Вашингтоноос оросын санаачигад  өгөх хариулт Европт АНУ-ын ПДХ системийг байрлуулах жинхэнэ шалтгааныг тодруулах болно гэж манай тоймч үзэж байна.

<сонсох>