Нийт оросын хандивын "Эх орны бахарлал" сан, төр , олон нийтийн гарамгай зүтгэлтэн, цэргийнхэн, сүм хийд, соёл, шинжлэх ухаан, спортын төлөөлөгчид, мөн инновацийн үүйлдвэрүүдийн удирдагчдыг шагнаж байхаар энэ одонг бий болгожээ. Дэлхийд нэрд гарсан алдар цуутай хүмүүс  энэ одонгоор шагнуулдаг, тиймээс манай " Оросын дуу хоолой" радио компанийн дарга Армен Оганесян энэ шагналыг хүртсэн нь бахархалтай юм.

<сонсох>