Энэ холбоо урьдын ЗХУ-ын одоо Орос Улсын болон ТУХН-ийн орнуудын ард түмнүүдтэй найрсаг харилцаа бэхжүүлж, манай улсуудын иргэдийн хоорондын шууд харилцаа холбоо хөгжүүлэхийн тулд их ажил хийж ирсэн юм…

<сонсох>