Буриадын нийслэлийн засаг дарга Геннадий Айдаев тэргүүтэй төлөөлөгчид Монгол улсад очно. Төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд Буриадын ардын хурлын болон Улаан-Уд хотын зөвлөлийн депутадууд, олон нийтийн соёл урлагийн зүтгэлтнүүд багтах юм…

<сонсох>